J Beumer Meetpunt Nico Reij - stuw boskerpolder
Datum EC (µS/cm) diepte foto