J Beumer Meetpunt Nico Reij - parallelsloot
Datum EC (µS/cm) diepte foto