J Beumer Meetpunt Nico Reij - stuw Temme
Datum EC (µS/cm) diepte foto